Průběh ústní části

Jak probíhá ústní část?

Ústní část zkoušky má podobu rozpravy nad seznamem četby, který nám v den konání zkoušek v písemné podobě předložíte. Přijímací komise Vám položí tři otázky, jež z tohoto seznamu vycházejí. První z otázek se týká religionistiky obecně, zbylé dvě se týkají dvou konkrétních náboženství. Při hodnocení přihlížíme též k obsahu a vyváženosti Vašeho seznamu.