Studium

Jak konkrétně vypadá obsah studia?

Před zahájením studia je užitečné nahlédnout „pod pokličku“ a seznámit se s tím, co studium religionistiky znamená konkrétně. Z toho si zájemce může udělat jasnější obraz o tom, jaké znalosti a dovednosti si ze studia odnese. Komentovaný přehled základních předmětů a předmětových okruhů, které v rámci studia absolvujete naleznete zde.

Jaké formy studia nabízíme?

Pokud dosud nemáte žádný akademický titul, můžete religionistiku studovat pouze formou tříletého bakalářského studia, a to jednooborově (tzv. ‚samostatné‘ studium) i dvouoborově (tzv. ‚sdružené‘ studium). Dvouoborové studium přitom neznamená více práce, nýbrž jen dělbu studijních povinností na půl mezi dva různé obory.

Úspěšní absolventi našeho bakalářského studia mají možnost pokračovat dvouletým navazujícím magisterským studiem a absolventi magisterského studia studiem doktorským.

Je lepší studium jednooborové, nebo dvouoborové?

Lze studium kombinovat se zaměstnáním?