Studium

Jak konkrétně vypadá obsah studia?

Před zahájením studia je užitečné nahlédnout „pod pokličku“ a seznámit se s tím, co studium religionistiky znamená konkrétně. Z toho si zájemce může udělat jasnější obraz o tom, jaké znalosti a dovednosti si ze studia odnese. Komentovaný přehled základních předmětů a předmětových okruhů, které v rámci studia absolvujete naleznete zde.

Jaké formy studia nabízíme?

Pokud dosud nemáte žádný akademický titul, můžete religionistiku studovat pouze formou tříletého bakalářského studia, a to jednooborově i dvouoborově. Dvouoborové studium přitom neznamená více práce, nýbrž jen dělbu studijních povinností na půl mezi dva různé obory.

Úspěšní absolventi našeho bakalářského studia mají možnost pokračovat dvouletým navazujícím magisterským studiem a absolventi magisterského studia studiem doktorským.

Je lepší studium jednooborové, nebo dvouoborové?

Lze studium kombinovat se zaměstnáním?