Jedno- nebo dvouoborové?

Je lepší studium jednooborové, nebo dvouoborové?

Odpověď závisí na tom, na jakou náboženskou oblast se chcete specializovat a jaký druhý obor si zvolíte. Dvouoborové studium je jednoznačně vhodnější v případech, kdy se Vám druhý obor bude s religionistikou nějak doplňovat, tj. kdy Vám napomůže k hlubšímu porozumění nějaké kulturní oblasti, na jejíž náboženství se chcete zaměřit. Z tohoto důvodu je ideální religionistiku kombinovat s klasickými a orientálními filologiemi, na nichž máte možnost získat důkladnou jazykovou, historickou a kulturně-literární průpravu, jež je pro hlubší proniknutí do náboženství dané oblasti optimálním východiskem. Pro studenty se zájmem o západní náboženskou tradici (ať už antickou či křesťanskou) a její myšlenkovou reflexi je vhodná též kombinace s filosofií. U kombinace s filosofií počítejte nicméně s tím, že je mnohem náročnější než kombinace s filologiemi; volte si ji proto pouze v případě, že máte opravdu vážný zájem o oba dva obory.

V roce 2018 lze takto „ideálně“ religionistiku kombinovat s následujícími obory:

 • Arabistika
 • Dějiny antické civilizace
 • Filozofie
 • Indologie (hindština)
 • Íránistika
 • Klasická archeologie
 • Koreanistika
 • Latinský jazyk a literatura
 • Mongolistika
 • Romistika
 • Řecká antická filologie
 • Sinologie
 • Tibetanistika
 • Turkologie

Pokud se nechcete zaměřit na žádnou z těchto oblastí, doporučujeme Vám raději studovat jednooborově. V jednooborovém studiu je narozdíl od dvouoborového velký prostor pro volitelné kursy, jež můžete absolvovat i na oborech, které se letos neotvírají nebo které nenabízejí dvouoborové studium (např. na hebraistice).

Budete-li chtít religionistiku kombinovat s jinými obory, jež mají dvouoborové studium akreditováno, je to samozřejmě možné. Počítejte ovšem s tím, že Vaše studium bude mnohem náročnější, neboť druhý obor (který pohltí polovinu Vašeho studijního času) nebude k Vašemu religionistickému studiu nijak přispívat a Vy si svou náboženskou specializaci budete muset budovat víceméně nad rámec svých standardních studijních povinností.

Co když se na druhý obor nedostanu?

Religionistiku lze studovat i jednooborově; pokud proto budete přijati ke studiu religionistiky, ale neuspějete na druhém oboru, můžete nastoupit na jednooborové studium.