Jaké knihy mám číst?

Jaké knihy mám na přijímačky číst?

Na seznamu by v první řadě neměl chybět nějaký obecně religionistický titul – tj. kniha, která není zaměřena na to či ono náboženství, nýbrž se různé náboženské jevy snaží reflektovat napříč konkrétními kulturními tradicemi. Povinným minimem je „Osm teorií náboženství“ od Daniela Palse. Z ní si přečtěte alespoň tři kapitoly (tj. o třech různých autorech). Vedle toho ale můžete číst i jiné obecně religionistické knihy.

Dále je potřeba, abyste si přečetli knihy o minimálně dvou různých náboženstvích. Jaké to budou okruhy, je na vás. Doporučujeme však volit knihy, které o daném náboženství pojednávají nezaujatě z vnějšího nadhledu, a naopak se vyhýbat knihám, které jsou spíše reklamou na to či ono náboženství napsanou některým z jeho vyznavačů. Jako vodítko při výběru titulů můžete použít náš nezávazný seznam doporučené literatury (knihy v seznamu jsou všechny v češtině).

Souhrnem tedy na na Vašem seznamu musí být minimálně tři knihy: (1) Tři kapitoly z „Osmi teorií náboženství“, (2) kniha k jednomu náboženskému okruhu, (3) kniha k druhému náboženskému okruhu. Mnohem lépe ale na nás pochopitelně bude působit seznam, na němž je knih přece jen o něco víc (např. 10), což dokládá Váš zájem o obor. Naopak příliš rozsáhlý seznam je spíše nevýhodný, protože se zvyšuje pravděpodobnost, že si obsah všech knih nezapamatujete.