Jaké knihy mám číst?

Jaké knihy mám na přijímačky číst?

Výběr titulů je na Vás, ale měly by se všechny týkat religionistiky a zároveň by neměly být příliš jednostranné, tj. neměly by se týkat jen jediného náboženství. Na seznamu by neměl chybět nějaký obecně religionistický titul – tj. kniha, která není zaměřena na to či ono náboženství, nýbrž se různé náboženské jevy snaží reflektovat napříč konkrétními kulturními tradicemi. Za tímto účelem jsme zavedli jednu povinnou publikaci obecného ražení – v seznamu literatury, který naleznete v odkazu na konci textu, najdete tři knihy v kolonce „Povinná literatura“, z nichž alespoň jednu mějte k přijímacímu pohovoru rozhodně přečtenou.

Kromě této jedné povinné knihy nejsou na šíři ani rozsah seznamu stanovena žádná závazná kritéria, byť je pochopitelné, že jakékoli extrémy budí podezření. Budou-li na Vašem seznamu uvedeny čtyři tituly, můžete očekávat, že z nich budete vyzkoušeni mimořádně důkladně; totéž ovšem můžete očekávat, pokud titulů uvedete čtyřicet, neboť v tomto případě vzbuzujete podezření, že jste knihy pouze letmo přečetli, ale nenastudovali.

Jako vodítko při výběru titulů ze všech oblastí religionistiky můžete použít přiložený nezávazný seznam významnější religionistické literatury (soubor PDF), která je k dispozici v češtině. Hned na začátku seznamu také naleznete tři knihy, z nichž alespoň jednu je třeba přečíst povinně.