Jaké knihy mám číst?

Jaké knihy mám na přijímačky číst?

Výběr titulů je na Vás, ale měly by se všechny týkat religionistiky a zároveň by neměly být příliš jednostranné, tj. neměly by se týkat jen jediného náboženství. Na seznamu by neměl chybět nějaký obecně religionistický titul – tj. kniha, která není zaměřena na to či ono náboženství, nýbrž se různé náboženské jevy snaží reflektovat napříč konkrétními kulturními tradicemi. Za tímto účelem jsme zavedli jednu povinnou publikaci obecného ražení a tou je „Osm teorií náboženství“ od Daniela Palse. Z ní si přečtěte minimálně tři kapitoly (tj. o třech různých autorech).

Kromě této jedné povinné knihy nejsou na šíři ani rozsah seznamu stanovena žádná závazná kritéria, byť je pochopitelné, že jakékoli extrémy budí podezření. Budou-li na Vašem seznamu uvedeny tři tituly, můžete očekávat, že z nich budete vyzkoušeni mimořádně důkladně; totéž ovšem můžete očekávat, pokud titulů uvedete čtyřicet, neboť v tomto případě vzbuzujete podezření, že jste knihy pouze letmo přečetli, ale nenastudovali.

Velmi důležité je, abyste kromě knihy od Daniela Palse měli přečtené také knihy, které pokrývají dva různé náboženské okruhy. Jaké to budou okruhy, to je na vás. Vybírat můžete z těch, které jsou uvedené v seznamu literatury níže.

Jako vodítko při výběru titulů ze všech oblastí religionistiky můžete použít nezávazný seznam významnější religionistické literatury v odkazu níže. Knihy v seznamu jsou všechny v češtině: