Jaké knihy mám číst?

Jaké knihy mám na přijímačky číst?

Výběr titulů je na Vás, ale měly by se všechny týkat religionistiky a zároveň by neměly být příliš jednostranné, tj. neměly by se týkat jen jediného náboženství. Na seznamu by neměl chybět nějaký obecně religionistický titul – tj. kniha, která není zaměřena na to či ono náboženství, nýbrž se různé náboženské jevy snaží reflektovat napříč konkrétními kulturními tradicemi. Za tímto účelem jsme zavedli jednu povinnou publikaci obecného ražení – v seznamu literatury, který naleznete v odkazu na konci textu, najdete tři knihy v kolonce „Povinná literatura“, z nichž alespoň jednu mějte k přijímacímu pohovoru rozhodně přečtenou.

Kromě této jedné povinné knihy nejsou na šíři ani rozsah seznamu stanovena žádná závazná kritéria, byť je pochopitelné, že jakékoli extrémy budí podezření. Budou-li na Vašem seznamu uvedeny tři tituly, můžete očekávat, že z nich budete vyzkoušeni mimořádně důkladně; totéž ovšem můžete očekávat, pokud titulů uvedete čtyřicet, neboť v tomto případě vzbuzujete podezření, že jste knihy pouze letmo přečetli, ale nenastudovali.

Jako vodítko při výběru titulů ze všech oblastí religionistiky můžete použít nezávazný seznam významnější religionistické literatury v odkazu níže. Knihy v seznamu jsou všechny v češtině. Hned na začátku seznamu také naleznete tři knihy, z nichž alespoň jednu je třeba přečíst povinně: