Studium se zaměstnáním

Lze studium kombinovat se zaměstnáním?

Kombinování studia se zaměstnáním není snadné, neboť religionistiku (stejně jako drtivou většinu ostatních oborů) lze bohužel na FF UK studovat pouze prezenčně.

Studium při zaměstnání na plný úvazek by bylo velmi obtížné již jen z toho důvodu, že religionistika klade na studenty poměrně vysoké nároky a kromě samostatného docházení do školy si od nich žádná i rozsáhlou domácí přípravu.

Na druhou stranu řada našich studentů při studiu pracuje na částečný úvazek. Vyžaduje to ovšem dostatečně flexibilní zaměstnání, které Vám umožní si směny na každý semestr zařídit tak, aby nebyly v konfliktu s rozvrhem. Dlužno říci, že obor religionistika je v tomto směru vcelku vstřícný a oproti jiným oborům umožňuje poměrně flexibilní vytváření rozvrhu.

Rozhodující nakonec je, kde budou ležet Vaše priority. Studium religionistiky vyžaduje plné nasazení, a proto je možné pouze za předpokladu, že Vaší prioritou bude právě studium, zatímco zaměstnání pro Vás bude pouze doplňkovou činností. Studentům, jejichž priority jsou obrácené, se většinou nepodaří studium úspěšně dokončit.