Šance na přijetí

Jak velká je šance na přijetí?

Na bakalářské studium letos plánujeme přijmout 20 studentů. V loňském roce jsme plánovali přijmout 20 studentů a z 56 přihlášených jsme jich nakonec přijali dokonce 23 (neboť poslední čtyři uchazeči získali shodný počet bodů).

Vzhledem k tomu, že ne všichni přihlášení na přijímací zkoušku dorazí, bereme v praxi zhruba dva ze tří uchazečů. Zatím vždy jsme byli schopni přijmout všechny uchazeče, kteří nás přesvědčili o svých kvalitách. Nemusíte se proto obávat, že byste nebyli přijati pouze z kapacitních důvodů. Nestává se, že bychom nějaké kvalitní uchazeče museli odmítnout.

Jinými slovy, přijetí závisí jen na Vás a na výkonu, který podáte. Jste-li schopní a přemýšliví, jsou Vaše šance na přijetí vysoké.