Šance na přijetí

Jak velká je šance na přijetí?

Na bakalářské studium letos plánujeme přijmout 16 studentů. V loňském roce jsme rovněž plánovali přijmout 16 studentů, nakonec jsme jich však ze 60 přihlášených přijali jen 12.

Poměr přihlášených a přijatých může působit hrozivě, v praxi jsme však až doposud byli zpravidla schopni přijmout všechny uchazeče, kteří nás přesvědčili o svých kvalitách. V posledních letech se nám počet plánovaných studijních míst zpravidla vůbec nepodaří naplnit. Nemusíte se proto obávat, že byste nebyli přijati pouze z kapacitních důvodů. Nestává se, že bychom nějaké kvalitní uchazeče museli odmítnout.

Jinými slovy, přijetí závisí jen na Vás a na výkonu, který podáte. Jste-li schopní a přemýšliví, jsou Vaše šance na přijetí vysoké.