Doktorské studium

Doktorské studium je určeno pro nejlepší absolventy magisterského studia religionistiky či příbuzných oborů (filologie, historie, filosofie, teologie apod.). Jeho cílem je vytvořit ze studentů vysoce vzdělané odborníky v oboru religionistika, kteří budou připraveni pro profesionální vědeckou dráhu. Studium probíhá dle individuálního studijního plánu a směřuje k sepsání a obhájení původní a vědecky přínosné disertační práce. Více informací o doktorském studiu…