Společenský život

Relativně malý počet studentů na našem ústavu dává prostor pro řadu více či méně neformálních společenských akcí a aktivit. Neodmyslitelnou součástí studia jsou nejrůznější typy religionistických večírků na půdě školní i soukromé, ale i výletů, cestovatelských přednášek a hravých experimentů. Na jejich organizaci se významně podílí Pražský religionistický spolek (Facebook) našich studentů. Bližší představu si můžete udělat z našich fotogalerií napříč minulými lety:

Důležitou součástí společenského života je též náš pravidelný religionistický filmový klub.

Společenskou dimenzi mají i některé semináře, které v některých případech vybočují z běžných školních kategorií a nabývají ráz happeningů, jež dávají prostor nejen intelektu, ale i tělesné tvořivosti a imaginaci: