Jaké otázky si religionistika klade

Rozumění náboženským představám

Jak můžeme rozumět náboženským představám, které na první pohled z pohledu dnešního západního člověka působí iracionálně? Je mezi moderním a „archaickým“ pohledem na svět zásadní rozdíl? Je naše dnešní myšlení opravdu o tolik racionálnější než náboženské myšlení archaických lidí, nebo se i my někdy řídíme podobnými myšlenkovými vzorci jako oni?

Síla mýtů a rituálů

Z čeho odvozují svou sílu mytické příběhy? Co s posluchači dělají? Jaký hlubší řád se v nich skrývá? Co vypovídá o člověku a o jeho zkušenosti se světem? Platí tento řád i pro dnešní nenáboženské příběhy? Jaké příběhy a jaká vyprávění plní roli mýtů v současné společnosti?

Proč lidé provádějí rituály? V čem spočívá jejich účinnost? Mohou rituály opravdu léčit, proměnit chlapce v muže nebo ovlivnit chování přírody? Liší se nenáboženské rituály od náboženských? Proč máme dnes na Západě pro rituály tak malý smysl, zatímco v některých jiných společnostech je ritualizován každý úkon? V čem mohou rituály člověku pomoci lépe psychicky či společensky fungovat? Je možné dnes funkční rituály nově vytvářet?

Srovnávání různých náboženství

Jak je možné, že mnohé prvky náboženských institucí, mytických příběhů a rituálů se napříč různými kulturami vzájemně podobají? Mají společný původ v minulosti, nebo zas a znova vznikají za podobných podmínek? Jsou výsledkem sdílené lidské povahy?

Role náboženství v moderní společnosti

Jak se náboženství proměňuje v dnešní době, kdy slábnou tradiční náboženské instituce? Do jakých jiných sfér se dnes náboženskost přesouvá? Jak se napojuje na životní styly, popkulturu či konzumerismus? V čem spočívá dnešní alternativní spiritualiza („ezo“) a v jakých všech oblastech ji najdeme? Jak se v náboženství projevuje boom terapeutické kultury a důrazu na autenticitu?

Bližší představu o tématech, jimiž se zabýváme, si můžete udělat z názvů některých závěrečných prací našich studentů:

  • Lstivost v řeckém náboženském myšlení
  • České státní pohřby
  • Rituální léčba u Navahů
  • Mýty a narativy o klimatu v českém internetovém prostředí se zaměřením na apokalyptické a eschatologické vize
  • Mytické struktury a náboženské motivy ve světě série počítačových her StarCraft
  • Deskové hry v mytologiích: Srovnání severských, keltských a indických kosmologických motivů
  • Víra v džiny a posednutí džiny v Islámu
  • Brány Jiných světů: Podoba hranice Jiného světa v keltských a staroseverských příbězích
  • Kultické užití alkoholu v náboženství starověké Sýrie

Zajímají-li Vás další témata, můžete si ve Studijním informačním systému prohlédnout témata všech obhájených bakalářských, magisterských a disertačních prací. Plný text všech těchto prací si případně můžete stáhnout v repozitáři závěrečných prací UK.