Ohlasy absolventů

Absolventi religionistiky nacházejí uplatnění širokém spektru zajímavých pracovních pozic (výběr z nich naleznete zde). V dotazníku jsme se zeptali, co si absolventi ze studia religionistiky odnesli – jejich odpovědi naleznete níže:

„Studium religionistiky mi také poskytlo kulturní rozhled, který mě obohatil naprosto zásadním způsobem a připravil na život a práci v multikulturním prostředí (New York, v současnosti Londýn). Domnívám se, že v současnosti je tento druh kulturního rozhledu výhodou, ale v budoucnu bude nevyhnutelností.“

Iveta Hajdáková, Senior Design Researcher (antropologie)

 

„Religionisté jsou velice specifickou skupinou v rámci obecné populace, nicméně právě tato jejich odlišnost daná širokým záběrem religionistiky, hlubšími znalostmi historie, náboženství a filosofie atd. mi v mnohém otevřela dveře (i v zaměstnání) a nadělala spoustu přátel (jak humanitně, tak nehumanitně vzdělaných). Zkrátka naše vzdělání vzbuzuje respekt, lidé si cení rozhledu a zajímavých rozhovorů, zvlášť když se navíc dá aplikovat při řešení pracovních problémů.“

Přemysl Zbončák, CEO/marketingový manažer

 

„Takový důraz na řádné pochopení textu a výklad jeho významu bych pravděpodobně jinde nenašel. To je dovednost, kterou používám každý den a kterou u některých svých kolegů tu více, tu méně postrádám.“

 

Petr Horáček, překladatel odborných textů

 

„Studium religionistiky není přípravou na konkrétní práci, ale je to něco, čeho se člověku nikde jinde nedostane, je to ‚nad‘ a mimo rámec práce… Což ale rozhodně neznamená, že je s religionistikou problém práci sehnat.“

 

Markéta Svobodová, human resources

 

„Právě díky dobře koncipovanému, zajímavému a dosti náročnému studiu na ÚFaRu jsem téměř vždy připraven na to, abych přijímal v zaměstnání nové výzvy a byl co možná nejvíce samostatný. Zároveň ale hlavní pointa je, že málokterý obor na UK by mě tolik bavil.“

 

Jakub Fryje, správce databáze starých tisků