Magisterské studium

Magisterské dvouleté studium navazující na studium bakalářské

Navazující magisterské studium je určeno pro perspektivní absolventy bakalářského studia religionistiky nebo příbuzných humanitních oborů (filologie klasických a orientálních jazyků, historie, filosofie, antropologie aj.). Studenti si v něm dále prohlubují svou specializaci na jednu náboženskou oblast a vedle toho se musejí v menším rozsahu zorientovat též v jednom dalším náboženství a jedné obecně religionistické disciplíně (sociologie náboženství, antropologie náboženství, fenomenologie náboženství apod.)

Podmínkou přijetí je zvládnutí učební látky v rozsahu studijního plánu bakalářského studia religionistiky na našem ústavu, tj. dobrá znalost jedné náboženské oblasti (včetně pramenného jazyka s ní souvisejícího), základní přehled o dalších náboženstvích a dobrá orientace v metodách a dějinách religionistiky.

Do navazujícího studia může být uchazeč přijat pouze za předpokladu, že konce září daného roku úspěšně uzavře své bakalářské či vyšší studium.

Přijímací zkouška do navazujícího studia je identická s bakalářskou zkouškou z religionistiky na našem ústavu. Více informací k podobě přijímací zkoušky i k průběhu studia naleznete na stránkách ÚFaR.