Přijímací zkoušky

Přijímací zkoušky do bakalářského studia mají formu ústního pohovoru nad seznamem přečtené literatury, který nám v den konání zkoušek v písemné podobě předložíte. Přijímací komise Vám položí tři otázky, jež z tohoto seznamu vycházejí:

  • První z otázek se týká religionistiky obecně.
  • Zbylé dvě se týkají dvou konkrétních náboženství.

Při hodnocení přihlížíme též k obsahu a vyváženosti Vašeho seznamu.

Na co si dát pozor při pohovoru

Při ústní zkoušce hodnotíme zejména to, zda jste prostudovaným textům skutečně porozuměli a jakým způsobem dovedete s myšlenkami obsaženými v prostudované literatuře dále pracovat. Je proto důležité, abyste měli knihy ze svého seznamu nejen přečtené, ale také nastudované a trochu promyšlené. Ústní zkouška má prokázat právě to, že jste schopni literaturu opravdu studovat, tj. že si umíte obsah knihy srovnat v hlavě, že jste si vědomi postojů, jež autor zastává, a že si v základních obrysech pamatujete fakta, jež autor v knize předkládá.

Pamatujte, že naprosté minimum pro seznam literatury je jedna obecná religionistická kniha (viz doporučená literatura níže) a alespoň další dvě knihy, které by měly pokrýt dvě různé náboženské tradice.

Bližší informace o termínech a dalších podmínkách přijímacího řízení na FF UK naleznete na http://prijimacky.ff.cuni.cz.

V čem spočívá přijímací zkouška do navazujícího magisterského studia?

A jak je to u nás s doktorským studiem?