Proč studovat náboženství

Náboženství je nedílnou součástí našeho světa. Pět z každých šesti lidí ve světové populaci se hlásí k určité náboženské tradici. Tento fakt kontrastuje s celkovou nezasvěceností a neznalostí problematiky světových náboženství u řady našich i zahraničních politiků, veřejných činitelů a aktivistů. Potřebujeme vzdělavatele, autory, novináře, organizátory, politiky, kteří rozumí tomu, jak náboženství, náboženské přesvědčení a s nimi spojené kontroverze ovlivňují společnost lokálně i globálně.

„Protože náboženství, ať už je tvůrcem stability nebo nestability, pokroku nebo zpátečnictví, míru nebo konfliktu, či zkrátka rozličných změn po celém světě, je a ještě dlouho zůstane zásadním faktorem osobního, společenského a politického života na této planetě a je potřeba, abychom mu rozuměli.“

Prof. William A. Graham, Harvardova univerzita

Poznání sil, které formují kultury

Kulturní představy o tom, co je dobré a zlé, co jsou nejvyšší kvality skryté v člověku, jaké jsou klíčové posvátné hodnoty v kulturách, to všechno se odkrývá studiem náboženských doktrín, rituálů, příběhů a posvátných písem. Studium religionistiky tak umožňuje poznat, jak náboženské tradice (minulosti i současnosti, Východu i Západu) ovlivňují fungování světa, ve kterém žijeme.

Globální vhled

Dnes žijeme ve světě, který je multikulturní. Hinduistické chrámy, buddhistické kláštery a muslimské mešity již nejsou jen daleko za oceánem, ale tvoří součást naší (evropské/západní) kultury. Znalost různých náboženství a schopnost rozumět jejich historii a symbolice je proto dnes nejen výhodou, ale pro Západní svět možná i otázkou přežití.

Odpovědím na základní a obvykle kladené dotazy jsou pak věnovány jednotlivé samostatné stránky: