Lidé

Religionistika je relativně malý obor s velmi čilým společenským životem. Pedagogové se studenty i studenti sami organizují a účastní se pestré sbírky akcí v průběhu roku – ať se jedná o přednášky pozvaných zahraničních odborníků, seznamovací chatu pro studenty prvního ročníku, filmový klub, cestovatelské přednášky studentů nebo společné výlety a konference.

Více o našich pedagozích.

Více o společenském životě.