Vítejte na informačních stránkách pro zájemce o obor religionistika na Ústavu filosofie a religionistiky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.

Doufáme, že Vám naše stránky budou s to zodpovědět vše, co potřebujete vědět. Pokud Vás naše informace neuspokojí, zkuste se podívat též na webové stránky našeho ústavu: ufar.ff.cuni.cz.

Jestliže ani tam nenaleznete, co hledáte, můžete zkusit napsat Milanovi Lyčkovi, který má na našem ústavu na starosti práci s uchazeči na obor religionistika: milan.lycka@ff.cuni.cz.

Osobně nás můžete poznat mimo jiné na dni otevřených dveří, který se koná každý rok začátkem ledna. Zároveň není problém se domluvit ani na neformálním navštěvování některých přednášek.

Přípravný kurz pro uchazeče o studium

Pro zájemce o studium filosofie a religionistiky na FF UK připravujeme i letos dvoudenní workshop zaměřený na interpretaci a překlad odborných textů, který vychází z požadavků kladených na uchazeče u písemné části přijímací zkoušky.

Termín: 7. a 28. 3. 2020 (v případě většího počtu zájemců i 8. a 29.3.)

Předpokládaná cena: 1000 Kč

Po absolvování workshopu by účastníci měli být schopni

  • lépe shrnout hlavní myšlenky textu
  • analyzovat jeho argumentační strukturu
  • vyjasnit implicitní předpoklady a důsledky textu
  • lépe aplikovat zásady pro překlad odborného textu.

Program:

1. setkání: Účastníci si ve třech blocích vyzkouší  (a) detailní analýzu textu zahrnující práci s pojmy, rozbor argumentace i celkové shrnutí obsahu a struktury odborného textu; (b) krátký překlad odborného textu a seznámí se se zásadami pro správnou interpretaci a překlad. Práce bude během prvního setkání probíhat v cca 6člených skupinách. Texty pro práci budou vycházet z textů vybraných pro přijímací zkoušky v minulých letech. Do příštího setkání účastníci doma samostatně vypracují interpretaci a překlad odborného textu ve stejném rozsahu jako u přijímacích zkoušek a napíší stručnou anotaci vybrané kapitoly z povinné literatury.

2. setkání: Na druhém setkání se (a) budeme věnovat rozboru interpretací a překladu ve skupinách i individuálně, (b) ve skupinách prodiskutujeme anotaci zpracovaných kapitol četby. Na závěr se (c) budeme stručně věnovat ústnímu kolu přijímacích zkoušek.

Cena: 1000 Kč vč. DPH

Lektory kurzu jsou vyučující didaktiky a absolventi studia na ÚFaR se zkušenostmi s výukou středoškolských studentů. Obsahovou stránku kurzu garantuje doc. Štěpán Špinka.