Úvodní stránka

Vítejte na informačních stránkách pro zájemce o obor religionistika na Ústavu filosofie a religionistiky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.

Doufáme, že Vám naše stránky budou s to zodpovědět vše, co potřebujete vědět. Pokud Vás naše informace neuspokojí, zkuste se podívat též na webové stránky našeho ústavu: ufar.ff.cuni.cz.

Jestliže ani tam nenaleznete, co hledáte, můžete zkusit napsat Tereze Matějčkové, která má na našem ústavu na starosti práci s uchazeči na obor religionistika: tereza.matejckova@ff.cuni.cz.

Pro zájemce o studium filosofie a religionistiky na FF UK jsme připravili dvoudenní workshop zaměřený na interpretaci a překlad odborných textů, který vychází z požadavků kladených na uchazeče u písemné části přijímací zkoušky.

Cíle workshopu:

Po absolvování workshopu by účastníci měli být schopni

  • lépe shrnout hlavní myšlenky textu
  • analyzovat jeho argumentační strukturu
  • vyjasnit implicitní předpoklady a důsledky textu
  • lépe aplikovat zásady pro překlad odborného textu.

Program:

1. setkání: Účastníci si ve třech blocích vyzkouší  (a) detailní analýzu textu zahrnující práci s pojmy, rozbor argumentace i celkové shrnutí obsahu a struktury odborného textu; (b) krátký překlad odborného textu a seznámí se se zásadami pro správnou interpretaci a překlad. Práce bude během prvního setkání probíhat v cca 6člených skupinách.

Texty pro práci budou vycházet z textů vybraných pro přijímací zkoušky v minulých letech.

Do příštího setkání účastníci doma samostatně vypracují interpretaci a překlad odborného textu ve stejném rozsahu jako u přijímacích zkoušek a napíší stručnou anotaci vybrané kapitoly z povinné literatury.

2. setkání: Na druhém setkání se (a) budeme věnovat rozboru interpretací a překladu ve skupinách i individuálně, (b) ve skupinách prodiskutujeme anotaci zpracovaných kapitol četby. Na závěr se (c) budeme stručně věnovat ústnímu kolu přijímacích zkoušek.

Termín:  2. a 23. 3 2019 (v případě velkého zájmu bude workshop probíhat ve dvou bězích, druhý běh v termínu 3. a 24. 3.), vždy od 10 do 17 hodin na ÚFaR (hlavní budova FF UK, nám. J. Palacha 2, Praha 2).

Přihlásit se na workshop bude možné po Dni otevřených dveří, tj. od 12. 1. do 22. 2. 2019.

Předpokládaný počet účastníků je cca 30 pro jeden běh kurzu.

Cena: 1000 Kč vč. DPH

Lektory kurzu jsou vyučující didaktiky a absolventi studia na ÚFaR se zkušenostmi s výukou středoškolských studentů. Obsahovou stránku kurzu garantuje doc. Štěpán Špinka.