Texty z minulých let

Jaké texty byly u přijímaček v minulých letech?

(Kliknutím na rok si texty můžete stáhnout v PDF.)

2018

Český text k interpretaci: Peter Berger a Thomas Luckmann, Sociální konstrukce reality, Brno 2001.

Překlad: Friedrich Nietzsche, Zrození tragédie, přel. Otokar Fischer, Praha: Gryf, 1993, s. 12.

2017

Český text: Mary Douglas, Čistota a nebezpečí (překl. Marta Mills Fialová a Michaela Konopíková), Praha: Malvern, 2014, s. 139-142.

Překlad: David Hume, Dialogues Concerning Natural Religion in Focus, Stanley Tweyman (ed.), London: Routledge 1991, s. 109.

2014

Český text: Martin Buber, Temnota Boží (překl. Tomáš Jeníček), Praha: Vyšehrad 2002, s. 39-43

Překlad: Benedikt Spinoza, Theologicko-politický traktát, kap. 6

2013

Český text: Hannah Arendtová, Vita activa neboli O činném životě. Oikúmené, Praha 2007, s. 373-375

Překlad: Jehuda ha-Levi, Kuzari, I,1.

2012

Český text: Marcel Gauchet, Odkouzlení světa. Dějiny náboženství jako věci veřejné. CDK, Brno 2004, s. 113-114

Překlad: Friedrich Schleiermacher, Über die Religion. Reden an die Gebildeten unter ihren Verächtern. Felix Meiner, Hamburg 1958, s. 128-129

2011

Český text: Maurice Blondel: Pravda poznání a činu. Vyšehrad, Praha 1971, s. 116-118.

Překlad: G. W. F. Hegel: Vorlesungen über die Philosophie der Religion. Teil 1. Einleitung in die Philosophie der Religion. Der Begriff der Religion.

2010

Český text: Lucien Lévy-Bruhl: Myšlení člověka primitivního.

Překlad: Immanuel Kant: Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft.

2009

Český text: Schelling: Úvod k náčrtu soustavy přírodní filosofie.

Překlad: Platón: Zákony, 903b-e.

2008

Český text: Roy A. Rappaport: The obvious aspects of ritual. In Ecology, meaning, and religion. Richmond, California: North Atlantic Books, 1979. Ukázku přeložil a upravil Radek Chlup.

Překlad: Maimonides: Průvodce zbloudilých, II, 1.

2007

Český text: Richard Rorty: „Cultural Politics and the Question of the Existence of God“, in Nancy Frankenberry (ed.), Radical Interpretation in Religion, Cambridge: Cambridge University Press, 2002, s. 61-65, přeložil a upravil R. Chlup.

Překlad: Van der Leeuw, G.: Fenomenologie náboženství, kap. 67.

2006

Český text: Jan Platvoet: „The Definers Defined: Traditions in the Definition of Religion“, Method and Theory in the Study of Religion 2/2 (1990).

Překlad: Maimonides: The Guide for the Perplexed.