Průběh písemné části

V písemné části zkoušky máte dva úkoly:

  • interpretovat v českém nebo slovenském jazyce zadaný český text
  • přeložit do češtiny nebo slovenštiny jazyka zadaný cizojazyčný text (text dostanete ve třech jazykových variantách: anglické, francouzské a německé, přičemž máte možnost pracovat se všemi naráz).

Při práci můžete používat standardní překladové slovníky (včetně jazykových výkladových), nikoli však slovníky encyklopedického charakteru či jakoukoli další literaturu. Na vypracování překladu a interpretace máte k dispozici 4 hodiny.