Přijímací zkoušky

Přijímací zkoušky do bakalářského studia mají dvě části: první talentovou (písemnou), druhou ústní.

K ústní zkoušce postoupíte, pokud při talentové zkoušce získáte aspoň 25 bodů z 50 možných. Při ústní zkoušce můžete získat rovněž max. 50 bodů. Ke studiu budete přijati, pokud v celkovém součtu obou částí zkoušky získáte nejméně 50 bodů a dosáhnete místa v pořadí odpovídajícího předem stanovenému maximálnímu počtu přijímaných pro daný obor (pro obor religionistika je to v letošním roce 16 studentů).

Bližší informace o termínech a dalších podmínkách přijímacího řízení na FF UK naleznete na http://prijimacky.ff.cuni.cz.

Písemná (talentová) část:

Ústní část:

Jak velká je šance na přijetí?

V čem spočívá přijímací zkouška do navazujícího magisterského studia?