Na co si dát pozor při pohovoru

Při ústní zkoušce hodnotíme zejména to, zda jste prostudovaným textům skutečně porozuměli a jakým způsobem dovedete s myšlenkami obsaženými v prostudované literatuře dále pracovat. Je proto důležité, abyste měli knihy ze svého seznamu nejen přečtené, ale také nastudované. Ústní zkouška má prokázat právě to, že jste schopni literaturu opravdu studovat, tj. že si umíte obsah knihy srovnat v hlavě, že jste si vědomi postojů, jež autor zastává, a že si v základních obrysech pamatujete fakta, jež autor v knize předkládá.