Interpretace textu

Co je interpretace textu a jak se na ni mám připravovat?

Cílem interpretace je – zjednodušeně řečeno – vysvětlit, „jak to autor myslí“. Na základní rovině jde o shrnutí hlavních myšlenek textu – ale o takové shrnutí, které jen nepapouškuje autorova slova, nýbrž pronikne za ně a upozorní na nějaké myšlenky, jež na první pohled nemusí být čtenáři zřejmé, ale ve skutečnosti jsou pro pochopení textu důležité. Vaším úkolem je předvést, že nekloužete jen po povrchu textu. Musíte být schopni logicky rozebrat autorovu argumentaci a zrekonstruovat, jaké jsou její předpoklady a za pomoci jakých myšlenkových kroků autor ke svým závěrům dospívá. Pokud text v tomto ohledu podle Vašeho názoru umožňuje více výkladů, snažte se vystihnout přednosti a slabiny každého z nich.

V minulých letech dělali uchazeči nejčastěji dva typy chyb:

  • Nepracovali s myšlenkami obsaženými v textu a pouze volně asociovali na dané téma.

    Mějte na paměti, že Vaším úkolem je ozřejmit myšlenkové pochody autora textu, nikoli předvést, co si o podobných problémech myslíte Vy sami.

  • Text pouze otrocky převyprávěli.

    Držet se textu neznamená ho opakovat. Interpretovat znamená samostatně znovu promýšlet myšlenky a argumentaci textu. Ve skutečnosti žádný text není stoprocentně jasný. Každý má nějaké argumentační slabiny, zamlčené předpoklady, je zkratkovitý, a tedy pro řadu čtenářů špatně srozumitelný. Interpret tyto dvojznačnosti či nejasnosti neignoruje, ale naopak o nich přemýšlí a snaží se je objasnit. Hledá konkrétní příklady k tomu, o čem autor mluví jen abstraktně, a snaží se rozvést to, co autor říká příliš zhuštěně. Interpret je k textu kritický. Nestaví se k němu předem odmítavě, ale klade si nezaujatě otázku, zda jeho argumentace platí a zda závěry, k nimž autor dospívá, jsou opravdu nevyhnutelné.

Upozorňujeme též, že cílem interpretace není uhodnout, kdo daný text napsal; pokud si proto nejste autorstvím jisti, nepokoušejte se o něm raději spekulovat. Chybný odhad autorství může snadno způsobit, že zasadíte text do nepatřičného kontextu a budete v něm hledat problémy, které v něm nejsou. Je proto nutné, abyste se soustředili na text samotný. Texty jsou záměrně voleny tak, aby byly srozumitelné samy o sobě a žádný kontext pro svůj výklad nepotřebovaly.

V rámci přípravy je užitečné si projít texty, které jsme u přijímací zkoušky zadávali v minulých letech.