Úvodní stránka » Formy studia

Jaké formy studia nabízíme?

Pokud dosud nemáte žádný akademický titul, můžete religionistiku studovat pouze formou tříletého bakalářského studia, a to jednooborově i dvouoborově. Dvouoborové studium přitom neznamená více práce, nýbrž jen dělbu studijních povinností na půl mezi dva různé obory.


Úspěšní absolventi našeho bakalářského studia mají možnost pokračovat dvouletým navazujícím magisterským studiem a absolventi magisterského studia studiem doktorským.


Je lepší studium jednooborové, nebo dvouoborové?


Lze studium kombinovat se zaměstnáním?