Úvodní stránka » Co je religionistika

Co je religionistika

Religionistika je studium náboženských představ, symbolů, mýtů, rituálů, a to v jejich historickém, kulturním a literárním kontextu. Cílem je porozumět tomu, jak náboženství fungují, z čeho odvozují svou sílu, vliv a účinnost, s čím dále souvisejí. Religionista také různá náboženství srovnává mezi sebou a sleduje, co mají společného a co tvoří jejich individuální specifika.


Interdisciplinárnost

Studium náboženství je interdisciplinární, je třeba při něm sáhnout jak k humanitním, tak k sociálním vědám, jako jsou sociologie, psychologie, antropologie, filosofie, lingvistika a další. Studium náboženství je tak příležitostí seznámit se zblízka s řadou vědních disciplín, a co je ještě důležitější, s vazbami a spojeními mezi nimi. Studium díky tomu není jednostranné, ale poskytuje člověku celostní obraz o světě, ve kterém žijeme.


Religionistika není teologie

Religionistika bývá někdy omylem zaměňována s teologií. Tyto dva obory však nemají mnoho společného. Zatímco teologie se věnuje studiu určité jedné náboženské tradice (nejčastěji křesťanské) zevnitř, z pozice jejího věřícího příslušníka, religionistika studuje všechna náboženství současnosti i minulosti z vnější perspektivy a snaží se jim porozumět za pomoci řady humanitních a sociálních disciplín jakožto významnému fenoménu lidské kultury, aniž by některému z těchto náboženství dávala přednost nebo zaujímala jeho pozici

.


Religionistika jako svébytný způsob rozumění lidské duši

Religionistika umožňuje porozumění hlubinným vzorcům lidského chování. Náboženství pojmenovává síly, které vládnou světu i člověku; ve svých mýtech a symbolických obrazech zachycuje zhuštěným způsobem staletou lidskou zkušenost. Díky tomu religionistika nabízí způsob porozumění lidské psychiky, který postihuje jiné aspekty, než na jaké se zaměřuje dnešní psychologie.


Jaké typy otázek si religionistika například klade?